Cách trả lời "Do you think sending emails will be more or less popular in the future?" IELTS SPEAKING PART 3

· Part 3

Bên cạnh PHÂN TÍCH ĐỀ THI THẬT TASK 1 (Complaint letter) NGÀY 04/8/2020 IELTS WRITING GENERAL MÁY TÍNH (kèm bài được sửa hs đi thi), IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ thêm Cách trả lời "Do you think sending emails will be more or less popular in the future?" IELTS SPEAKING PART 3.

I. Kiến thức liên quan

II. Cách trả lời "Do you think sending emails will be more or less popular in the future?"

IELTS TUTOR lưu ý có thể tham khảo dàn bài sau:

  • I think sending emails will be less popular in the future. >> IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ "popular" 
  • Main idea 1: Because we rely more on apps of communication in smartphones, they are more instant, more convenient, and they will be more popular.
    • Supporting idea: 
    • Example: 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Khoá học ielts speaking online 1 kèm 1 ieltstutor
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK