Cách trả lời "Do you think it is the best for students to exercises several time a week?" IELTS SPEAKING PART 3

· Part 3

Bên cạnh PHÂN TÍCH ĐỀ THI THẬT TASK 1 (Complaint letter) NGÀY 04/8/2020 IELTS WRITING GENERAL MÁY TÍNH (kèm bài được sửa hs đi thi), IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ thêm Cách trả lời "Do you think it is the best for students to exercises several time a week?" IELTS SPEAKING PART 3.

I. Kiến thức liên quan

II. Cách trả lời "Do you think it is the best for students to exercises several time a week?"

Cách trả lời dạng câu hỏi này đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé:

 • Main idea 1:  Exercise benefits every part of the body, including the mind. 
 • Main idea 2: Exercise helps people keep a healthy weight and lower their risk of some diseases. 
  • Supporting idea: 
   • Exercising regularly can help prevent weight gain, type 2 diabetes, heart disease, and high blood pressure. >> IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ "prevent" tiếng anh
   • Bone-strengthening exercise — like jumping, running, or lifting weights — can help keep bones strong.
  • Example: 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Khoá học ielts speaking online 1 kèm 1 ieltstutor
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK