Cách trả lời "Do you think it is better to visit cities alone or in a group with friends?" IELTS SPEAKING PART 3

· Part 3,Cam

Bên cạnh Phân tích+Sửa bài "The chart shows British Emigration to selected destinations between 2004 and 2007" IELTS WRITING TASK 1 (bar graph), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách trả lời "Do you think it is better to visit cities alone or in a group with friends?" IELTS SPEAKING PART 3.

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn:

II. Cách trả lời "Do you think it is better to visit cities alone or in a group with friends?"

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Câu hỏi dạng này (hỏi ý kiến) cứ trả lời trực diện vào quan điểm của mình như nào, lí do của mình là gì là ổn

1. Nếu trả lời thích travel with others

Supporting idea: sau khi đã nêu ý chính trả lời trực diện vào vấn đề là thích cái gì hơn, chọn 1 trong số các ý giải thích sau đây, IELTS TUTOR lưu ý là không chọn hết vì quá dài chỉ chọn 1

  • Lí do: This is because I may share many things, such as accomodation, transport and even laughter with my mates during the trip.
  • Giả định: If I travel alone, I guess I will be lonely, and I may even be helpless when there is a trouble.

2. Nếu trả lời thích travel alone

  • Occasionally, travelling alone can be more flexible and free, and I won’t need to get with other people 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Lý do chọn IELTS TUTOR