Cách trả lời "Do you like the place you live in?/What do you like about the area around where you live?" IELTS SPEAKING PART 1

· Part 1

Bên cạnh hướng dẫn cách PHÂN TÍCH ĐỀ THI THẬT TASK 2 (dạng advantages & disadvantages) NGÀY 04/8/2020 IELTS WRITING GENERAL MÁY TÍNH (kèm bài được sửa hs đi thi), IELTS TUTOR HƯỚNG DẪN Cách trả lời "Do you like the place you live in?/What do you like about the area around where you live?" IELTS SPEAKING PART 1.

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn:

II. Cách trả lời "Do you like the place you live in?/What do you like about the area around where you live?"

Cách trả lời dạng câu hỏi này đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE SPEAKING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé:

 • Yes
  • Main idea: One of the greatest things about my area is that dining options are endless.
  • Supporting idea: Having endless dining options means I’ll never get bored of what I eat and always having a chance to try something new >> IELTS TUTOR lưu ý Cách dùng danh từ "chance" tiếng anh 
  • Example: Within a few blocks of my apartment are Vietnamese food, pizza, Korean BBQ, and Thai restaurants. >> IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ "block" tiếng anh

                 Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

                 >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

                 >> IELTS Intensive Listening

                 >> IELTS Intensive Reading

                 >> IELTS Intensive Speaking

                 Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
                 Lý do chọn IELTS TUTOR