Phân tích đề"Describe a time when you received wrong or incorrect information"IELTS SPEAKING

· Speaking

Bên cạnh HƯỚNG DẪN TỪ A ĐẾN Z CÁCH PHÂN TÍCH TASK 2 ĐỀ THI THẬT NGÀY 30/5/2020 IELTS WRITING VIỆT NAM (kèm bài được sửa của học sinh đạt 6.5 đi thi thật), IELTS TUTOR Phân tích đề "Describe a time when you received wrong or incorrect information" IELTS SPEAKING

I. Đề bài

Describe a time when you received wrong or incorrect information

 • Các câu hỏi trong Cue Card của IELTS TUTOR:

  • What information was?

  • When you read/heard this information?

  • Where you read/heard it?

  • And explain why you think it is incorrect?

II. Kiến thức liên quan

III. Phân tích

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Câu số 4 : And explain why you think it is incorrect? 
  • Các em có thể triển khai theo hướng sau nhé, giả sử như bạn học viên của IELTS TUTOR đang mô tả chiếc váy bạn í dự định mua ở trên mạng. ​
   • There are 2 reasons why I do believe that I received wrong information on this dress from the shop

    • Firstly, the price of the dress doubled the price i saw from the review of the website. >> Nêu supporting idea >> Example (nếu khó nêu example chỗ này thì k có cũng đc). >> IELTS TUTOR lưu ý Cách dùng "firstly" tiếng anh

    • Secondly, the dress was not that nice, compared to what it was promoted on the website...(Supporting idea >> Example). >> IELTS TUTOR lưu ý Cách dùng động từ "compare" tiếng anh

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK