Câu hỏi & từ vựng topic"Reading habits & Reading"IELTS SPEAKING PART 1

· Part 1

Bên cạnh hướng dẫn cách phân tích đề thi IELTS WRITING TASK 2, đề thi thật ngày 4/8/2020 General Training, cùng bài sửa của giáo viên IELTS TUTOR cho bạn học sinh lớp IELTS ONLINE 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR đi thi thật ngày đó nhé, IELTS TUTOR tổng hợp Câu hỏi & từ vựng topic"Reading habits & Reading"IELTS SPEAKING PART 1

I. Câu hỏi thường gặp topic Reading habits & Reading IELTS SPEAKING PART 1

  IELTS TUTOR lưu ý các câu hỏi cần ôn:

  • Do you often read books? When? 
  • Are your reading habits now different than before? 
  • Have you ever read a novel that has been adapted into a film?
  • Which do you prefer, reading books or watching movies?

  II. Từ vựng

  IELTS TUTOR hướng dẫn Từ vựng Topic Book IELTS

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

  >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Cấp tốc

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0