Câu hỏi part 2-3 & từ vựng topic "Describe a program you like to watch" IELTS SPEAKING

· Speaking

Bên cạnh hướng dẫn cách phân tích đề thi IELTS WRITING TASK 2, đề thi thật ngày 4/8/2020 General Training, cùng bài sửa của giáo viên IELTS TUTOR cho bạn học sinh lớp IELTS ONLINE 1 kèm 1 của IELTS TUTOR đi thi thật ngày đó nhé, IELTS TUTOR tổng hợp Câu hỏi part 2-3 & từ vựng topic "Describe a program you like to watch" IELTS SPEAKING

I. Các câu hỏi thường gặp thuộc topic "Describe a program you like to watch" IELTS SPEAKING

   1. PART 2

   IELTS TUTOR lưu ý:

   Describe a program you like to watch

   What it is
   What it is about
   Who you watch it with
   And explain why you like to watch it

   2. PART 3

   IELTS TUTOR lưu ý:

   • What programs do people like to watch in your country? 
   • Do people in your country like to watch foreign TV programs? 
   • What's the benefit of letting kids watch animal videos than visiting zoos? 
   • Do teachers play videos in class in your country? 

   II. Từ vựng topic "Describe a program you like to watch"

   Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

   >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

   >> IELTS Intensive Listening

   >> IELTS Intensive Reading

   >> IELTS Cấp tốc

   Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0