Câu hỏi part 1 & từ vựng topic "Writing" IELTS SPEAKING

· Speaking

Bên cạnh hướng dẫn cách phân tích đề thi IELTS WRITING TASK 2, đề thi thật ngày 4/8/2020 General Training, cùng bài sửa của giáo viên IELTS TUTOR cho bạn học sinh lớp IELTS ONLINE 1 kèm 1 của IELTS TUTOR đi thi thật ngày đó nhé, IELTS TUTOR tổng hợp Câu hỏi & từ vựng topic Writing IELTS SPEAKING

I. Các câu hỏi thường gặp thuộc topic "Writing" IELTS SPEAKING

   IELTS TUTOR lưu ý:

   1. Do you write a lot? 
   2. What do you like to write? Why? 
   3. Do you think the things you write would change? 
   4. Do you prefer typing or handwriting when you are writing?

   II. Từ vựng topic "Writing"

   Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

   >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

   >> IELTS Intensive Listening

   >> IELTS Intensive Reading

   >> IELTS Cấp tốc

   Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
   All Posts
   ×

   Almost done…

   We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

   OK