Câu hỏi part 1 & Từ vựng Topic "Headphones" IELTS SPEAKING 

· Speaking

Bên cạnh hướng dẫn thêm cách phân tích cũng như bài sửa kĩ càng của học sinh IELTS TUTOR đã đi thi ngày 22/8 nhé, IELTS TUTOR hướng dẫn Câu hỏi part 1 & Từ vựng Topic "Headphones" IELTS SPEAKING

I. Câu hỏi

  1. Do you use headphones? 
  2. When do you use headphones? 
  3. What type of headphones do you use? 
  4. In what occasions will you not use headphones?
  5. In what conditions, you won't use headphones?

  II. Từ vựng

  IELTS TUTOR hướng dẫn Từ vựng topic "Headphones" IELTS

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

  >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Cấp tốc

  All Posts
  ×

  Almost done…

  We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

  OK