Cách trả lời "Will you post on social media if you lose your item?"IELTS SPEAKING PART 1

· Part 1

Bên cạnh hướng dẫn cách PHÂN TÍCH ĐỀ THI THẬT TASK 2 (dạng advantages & disadvantages) NGÀY 04/8/2020 IELTS WRITING GENERAL MÁY TÍNH (kèm bài được sửa hs đi thi), IELTS TUTOR HƯỚNG DẪN Cách trả lời "Will you post on social media if you lose your item?" IELTS SPEAKING PART 1.

I. Kiến thức liên quan

II. Cách trả lời "Will you post on social media if you lose your item?"

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Main idea: I think I won’t because it’s personal and there is no need to make it public. 
    • Supporting idea:
    • Example: if that is just a tiny, cheap or common item like a pen, I will just buy a new one. No need for me to ask for help online. >> IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ "item" tiếng anh 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Lý do chọn IELTS TUTOR