Cách trả lời "Why is it quieter in the countryside?" IELTS SPEAKING PART 3

· Part 3

Bên cạnh PHÂN TÍCH ĐỀ THI THẬT TASK 1 (Complaint letter) NGÀY 04/8/2020 IELTS WRITING GENERAL MÁY TÍNH (kèm bài được sửa hs đi thi), IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ thêm Cách trả lời "Why is it quieter in the countryside?" IELTS SPEAKING PART 3.

I. Kiến thức liên quan

II. Cách trả lời "Why is it quieter in the countryside?"

Cách trả lời dạng câu hỏi này đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé:

  • Main idea 1:  There are no traffic jams, noise or mass pollution.
    • Supporting idea:  Cities are overcrowded ith people, vehicles and buildings whereas the countryside has a picturesque setting with greenery, farmlands, hills and forests. 
    • Example: 
  • Main idea 2: Life in the countryside is peaceful, calm and tranquil. >> IELTS TUTOR lưu ý Cách dùng danh từ "calm" tiếng anh 
    • Supporting idea: The pace of life is slower, and people take their time.
    • Example: 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Khoá học ielts speaking online 1 kèm 1 ieltstutor
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE