Cách trả lời "Why do you think people create beautiful things?" IELTS SPEAKING PART 3

· Part 3

Bên cạnh PHÂN TÍCH ĐỀ THI THẬT TASK 1 (Complaint letter) NGÀY 04/8/2020 IELTS WRITING GENERAL MÁY TÍNH (kèm bài được sửa hs đi thi), IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ thêm Cách trả lời "Why do you think people create beautiful things?" IELTS SPEAKING PART 3.

I. Kiến thức liên quan

II. Cách trả lời "Why do you think people create beautiful things?"

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Cách trả lời dạng câu hỏi này đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé:
  • Main idea 1: When we create beautiful things (or witness beautiful things), we feel deep joy, invigorated power, and hope/optimism for life. >> IELTS TUTOR lưu ý Cách dùng động từ "witness" tiếng anh 
   • Supporting idea: What we perceive as ‘ugly’ depresses us.
    • Why people travel abroad to Italy, create epic homes, and make gardens is to try to remove all forms of ugliness from their eyes (as if somehow visiting a beautiful place makes us more beautiful). >> IELTS TUTOR lưu ý Cách dùng từ "somehow" tiếng anh
   • Example: 
  • Main idea 2:  The act of creating beautiful things is the way of bringing good into the world.
   • Supporting idea: 
    • Beautiful outcomes outlive their creators. 
    • They are a gift beauty’s creators give to the world. >> IELTS TUTOR lưu ý Từ vựng topic Gifts
   • Example: 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Khoá học ielts speaking online 1 kèm 1 ieltstutor
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE