Cách trả lời "Why do people want to do family business?" IELTS SPEAKING PART 3

· Part 3

Bên cạnh PHÂN TÍCH ĐỀ THI THẬT TASK 1 (Complaint letter) NGÀY 04/8/2020 IELTS WRITING GENERAL MÁY TÍNH (kèm bài được sửa hs đi thi), IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ thêm Cách trả lời "Why do people want to do family business?" IELTS SPEAKING PART 3.

I. Kiến thức liên quan

II. Cách trả lời "Why do people want to do family business?"

Cách trả lời dạng câu hỏi này đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé:

  • Main idea 1: You and your family are likely to share the same ethos and beliefs on how things should be done. 
  • Main idea 2: Your family is more likely to understand that you need to take a more flexible approach to your working hours. >> IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng từ "MORE" trong tiếng anh
    • Supporting idea: Building a lasting family enterprise means you're more likely to put in the extra hours and effort needed to make it a success >> IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng từ "extra" tiếng anh 
    • Example: 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Khoá học ielts speaking online 1 kèm 1 ieltstutor
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE