Cách trả lời "Why are there more and more beauty pageants?" IELTS SPEAKING PART 3

· Part 3

Bên cạnh PHÂN TÍCH ĐỀ THI THẬT TASK 1 (Complaint letter) NGÀY 04/8/2020 IELTS WRITING GENERAL MÁY TÍNH (kèm bài được sửa hs đi thi), IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ thêm Cách trả lời "Why are there more and more beauty pageants?" IELTS SPEAKING PART 3.

I. Kiến thức liên quan

II. Cách trả lời "Why are there more and more beauty pageants?"

Cách trả lời dạng câu hỏi này đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE SPEAKING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé:

 • Main idea 1: They provide an opportunity for young women to compete in a friendly and supportive environment.
  • Supporting idea: 
   • They give participants the chance to showcase their talents and abilities in a public forum.
   • They provide an opportunity for young women to meet other like-minded individuals and make new friends >> IELTS TUTOR lưu ý Cách dùng danh từ "individual" tiếng anh
  • Example: 
 • Main idea 2: They provide an opportunity for contestants to win prizes and scholarships, which can help them to offset the costs of college or other expenses >> IELTS TUTOR lưu ý Cách dùng danh từ "expense" tiếng anh 
  • Supporting idea: 
  • Example: 
 • IELTS TUTOR gợi ý ideas khác:
  • Beauty pageants are a fun and entertaining spectator sport that allows people to see some of the most beautiful women in the world compete for the tittle.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Khoá học ielts speaking online 1 kèm 1 ieltstutor
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE