Cách trả lời "Who gave you your name, and what is the meaning of your name?" IELTS SPEAKING PART 1

· Part 1

Bên cạnh hướng dẫn cách PHÂN TÍCH ĐỀ THI THẬT TASK 2 (dạng advantages & disadvantages) NGÀY 04/8/2020 IELTS WRITING GENERAL MÁY TÍNH (kèm bài được sửa hs đi thi), IELTS TUTOR HƯỚNG DẪN Cách trả lời "Who gave you your name, and what is the meaning of your name?" IELTS SPEAKING PART 1

I. Kiến thức liên quan

II. Cách trả lời "Who gave you your name, and what is the meaning of your name?"

Cách trả lời dạng câu hỏi này đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE SPEAKING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé:

  • Main idea: My name was given to me by my parents, and it is a customary name that has been passed down for many generations within our family. 
    • Supporting idea: The name itself holds a profound and appealing definition of "calm and tranquil," which I believe accurately reflects my personality, and I take great pride in it.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng tính từ"deep-felt/deepfelt"tiếng anh 
    • Example: 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Lý do chọn IELTS TUTOR