Cách trả lời "Which social media websites do you use? [Why?]" IELTS SPEAKING PART 1

· Part 1,Cam

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn:

II. Cách trả lời "Which social media websites do you use? [Why?]"

IELTS TUTOR lưu ý:

Cách trả lời dạng câu hỏi này đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE SPEAKING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé:

  • Main idea: I am addicted to Facebook, Instagram and Youtube which are the most popular social networking sites in Vietnam (IELTS TUTOR gợi ý cách diễn đạt khác: I am active in many different platforms like Facebook, YouTube or Instagram)
    • Supporting idea: I mainly use these sites to keep in touch with others and stay updated on what is going on in the world.
    • Example: 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Lý do chọn IELTS TUTOR