Cách trả lời "Which are more important: a business appointment or a private appointment?" IELTS SPEAKING PART 3

· Part 3

Bên cạnh PHÂN TÍCH ĐỀ THI THẬT TASK 1 (Complaint letter) NGÀY 04/8/2020 IELTS WRITING GENERAL MÁY TÍNH (kèm bài được sửa hs đi thi), IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ thêm Cách trả lời "Which are more important: a business appointment or a private appointment?" IELTS SPEAKING PART 3.

I. Kiến thức liên quan

II. Cách trả lời "Which are more important: a business appointment or a private appointment?"

Cách trả lời dạng câu hỏi này đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE SPEAKING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé:

  • It depends on our individual goals and priorities   >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng danh từ"goal"tiếng anh
  • Main idea 1:  If a business deal is on the line, then the business appointment will take precedence 
    • Supporting idea: Business appointments may be more integral in the short-term as they can help us close deals or make progress on projects  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng danh từ"objective"tiếng anh 
    • Example: 
  • Main idea 2:  If a personal matter is more pressing, then the private appointment will be more important 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Khoá học ielts speaking online 1 kèm 1 ieltstutor
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE