Cách trả lời "Where do people like to live in your country? " IELTS SPEAKING PART 3

· Part 3

Bên cạnh PHÂN TÍCH ĐỀ THI THẬT TASK 1 (Complaint letter) NGÀY 04/8/2020 IELTS WRITING GENERAL MÁY TÍNH (kèm bài được sửa hs đi thi), IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ thêm Cách trả lời "Where do people like to live in your country?" IELTS SPEAKING PART 3.

I. Kiến thức liên quan

II. Cách trả lời "Where do people like to live in your country?"

Cách trả lời dạng câu hỏi này đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE SPEAKING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé:

  • Main idea 1:  In VN most people live in two big deltas of Red river and Cuu Long river.
   • Supporting idea: 
    • Therefore, people mainly live in big cities such as Can Tho, Nha Trang, Da nang, Hue, Vinh, Hai phong, Quang Ninh. >> IELTS TUTOR lưu ý Cách dùng THEREFORE & HENCE tiếng anh 
    • The  population is distributed nearly every part of our country, but in the mountainous area, the population is much lower than on the Deltas or cities. 
   • Example: 
  • Main idea 2: Urban dwellers make up the majority of my country’s population (IELTS TUTOR gợi ý cách diễn đạt khác: people in my country are concentrated in big metropolitan areas)
   • Supporting idea: that’s because of the rich variety of job opportunities there.
   • Example: 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Khoá học ielts speaking online 1 kèm 1 ieltstutor
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE