Cách trả lời "When was the first time you used a computer?" IELTS SPEAKING PART 1

· Part 1

Bên cạnh hướng dẫn cách PHÂN TÍCH ĐỀ THI THẬT TASK 2 (dạng advantages & disadvantages) NGÀY 04/8/2020 IELTS WRITING GENERAL MÁY TÍNH (kèm bài được sửa hs đi thi), IELTS TUTOR HƯỚNG DẪN Cách trả lời ''When was the first time you used a computer?'' IELTS SPEAKING PART 1.

I. Kiến thức liên quan

II. Cách trả lời "When was the first time you used a computer?"

Cách trả lời dạng câu hỏi này đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE SPEAKING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé:

  • Main idea: I used a computer for the first time when I was in middle school  (IELTS TUTOR gợi ý cách diễn đạt khác: Way back to my middle school, I remember we had a computer class once a week, and we were all excited about this class) >> IELTS TUTOR gợi ý Paraphrase từ "remember/recall" tiếng anh
    • Supporting idea: In fact, I found it really embarrassing because my classmates all knew how to use one but I didn’t! >> IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng Really tiếng anh 
    • Example: 
    • IELTS TUTOR gợi ý cách trả lời khác: 
      • At that time, our teacher just tought us how to turn on the computer, how to type and how to carry out some basic operation such as copy and paste. >> IELTS TUTOR Giải thích phrasal verb: carry sth out

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Lý do chọn IELTS TUTOR