Cách trả lời "What will be different about your life in the future? [Why?]" IELTS SPEAKING PART 1

· Part 1,Cam

Bên cạnh lưu ý LÀM THẾ NÀO ĐỂ THI IELTS SPEAKING NÓI KHÔNG SAI NGỮ PHÁP?, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách trả lời "What will be different about your life in the future? [Why?]" IELTS SPEAKING PART 1.

I. Kiến thức liên quan

II. Cách trả lời "What will be different about your life in the future? [Why?]"

IELTS TUTOR lưu ý:

Cách trả lời dạng câu hỏi này đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE SPEAKING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé:

  • Main idea: Hopefully, my life won't change much over the next decade or so, but after that I can't really imagine or predict. >> IELTS TUTOR lưu ý Cách dùng "after that" tiếng anh 
    • Supporting idea: 
      • I just hope the future will treat me well, and it would be great if my travel desire is fulfilled.
    • Example: 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Lý do chọn IELTS TUTOR