Cách trả lời "What type of music do you most like to listen to?"

· Part 1

Bên cạnh hướng dẫn bạn cách PHÂN TÍCH ĐỀ THI THẬT TASK 2 (dạng advantages & disadvantages) NGÀY 04/8/2020 IELTS WRITING GENERAL MÁY TÍNH (kèm bài được sửa hs đi thi), IELTS TUTOR HƯỚNG DẪN Cách trả lời "What type of music do you most like to listen to?"

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Từ vựng Topic Music IELTS

II. Cách trả lời "What type of music do you most like to listen to?"

IELTS TUTOR lưu ý:

Cách trả lời dạng câu hỏi này đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE SPEAKING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé:

 • Main idea: I would say that I enjoy listening to a variety of music genres, but when I am alone I prefer to listen to mellow and relaxing music. >> IELTS TUTOR lưu ý Cách dùng động từ"prefer"tiếng anh 
  • Supporting idea: 
   • This is because when I am alone, I like to create a calming and peaceful atmosphere around me. 
   • I find that mellow music helps me to unwind and de-stress after a busy day, and it allows me to reflect and just be in the moment. 
   • Whether I am reading a book, writing, or simply relaxing, mellow music is the perfect background music for me. >> IELTS TUTOR lưu ý Cách dùng từ WHETHER trong tiếng anh
  • Example: 
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE