Cách trả lời"What skills can young people learn from older people?"IELTS SPEAKING PART 3

· Part 3

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ thêm Cách trả lời"What skills can young people learn from older people?"IELTS SPEAKING PART 3

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn:

II. Cách trả lời"What skills can young people learn from older people?"

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Main idea 1: Children can learn practical skills like sewing, knitting, gardening, baking which parents nowadays either don’t know or are too busy to teach.
     
    • Supporting idea: 
    • Example: 
  • Main idea 2: Young people can learn important life lessons from them  

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking