Cách trả lời "What qualities make someone a role model?" IELTS SPEAKING PART 3

· Part 3

Bên cạnh PHÂN TÍCH ĐỀ THI THẬT TASK 1 (Complaint letter) NGÀY 04/8/2020 IELTS WRITING GENERAL MÁY TÍNH (kèm bài được sửa hs đi thi), IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ thêm Cách trả lời "What qualities make someone a role model?" IELTS SPEAKING PART 3.

I. Kiến thức liên quan

II. Cách trả lời "What qualities make someone a role model?"

Cách trả lời dạng câu hỏi này đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE SPEAKING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé:

 •  Effective role models possess desirable characteristics that make them easy to look up to
  • Main idea 1: A good role model has high moral values
   • Supporting idea:  
    • Role models who support worthwhile causes and who are willing to act on their beliefs help children develop and strengthen their own values. >> IELTS TUTOR Phân biệt "worth, worthy & worthwhile" tiếng anh
    • Role models should behave ethically and demonstrate honesty.
   • Example: 
  • Main idea 2: Role models demonstrate their commitment to a desired goal and are willing to invest the necessary time and effort to achieve success. 
   • Supporting idea: 
   • Example: Olympic athletes, for example, motivate others through their dedication.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Khoá học ielts speaking online 1 kèm 1 ieltstutor
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE