Cách trả lời"What kinds of sports are popular in VietNam?"IELTS SPEAKING PART 3

· Part 3

Bên cạnh PHÂN TÍCH ĐỀ THI THẬT TASK 1 (Complaint letter) NGÀY 04/8/2020 IELTS WRITING GENERAL MÁY TÍNH (kèm bài được sửa hs đi thi), IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ thêm Cách trả lời"What kinds of sports are popular in VietNam?"IELTS SPEAKING PART 3

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn:

II. Cách trả lời "What kinds of sports are popular in VietNam?"

Cách trả lời dạng câu hỏi này đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé:

  • Main idea 1: The most popular sport in Vietnam is Ping-pong >> IELTS TUTOR tổng hợp TỪ VỰNG TOPIC SPORTS IELTS
    • Example:
    • Supporting idea: You can find people of all ages playing Ping-Png in parks and gymnasiums.
  • Main idea 2: More and more Vietnamese people are enjoying western sports like basketball >> IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "more and more" tiếng anh
    • Supporting idea:
    • Example:

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Khoá học ielts speaking online 1 kèm 1 ieltstutor
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE