Cách trả lời "What kinds of people may lose things often?" IELTS SPEAKING PART 3

· Part 3

Bên cạnh PHÂN TÍCH ĐỀ THI THẬT TASK 1 (Complaint letter) NGÀY 04/8/2020 IELTS WRITING GENERAL MÁY TÍNH (kèm bài được sửa hs đi thi), IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ thêm Cách trả lời What kinds of people may lose things often? IELTS SPEAKING PART 3.

I. Kiến thức liên quan

II. Cách trả lời "What kinds of people may lose things often?"

Cách trả lời dạng câu hỏi này đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé:

 • Main idea 1: People who are unorganized find it quite challenging to keep their personal stuff.
  • Supporting idea: 
   • This is because they don’t have a habit of checking (IELTS TUTOR gợi ý cách diễn đạt khác: They are the ones who do not have the habit of putting things in order and like leaving things around carelessly)
   • They always forget where they have put certain things and may lose things often.
  • Example: 
 • Main idea 2:  Those who have a bad memory tend to lose things often >> IELTS TUTOR lưu ý Cách dùng THOSE đứng trước WHO tiếng anh
  • Supporting idea: The elderly can become forgetful as time goes by.
  • Example: 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Khoá học ielts speaking online 1 kèm 1 ieltstutor
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE