Cách trả lời "What kinds of events do people usually celebrate?" IELTS SPEAKING PART 3

· Part 3

Bên cạnh PHÂN TÍCH ĐỀ THI THẬT TASK 1 (Complaint letter) NGÀY 04/8/2020 IELTS WRITING GENERAL MÁY TÍNH (kèm bài được sửa hs đi thi), IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ thêm Cách trả lời "What kinds of events do people usually celebrate?" IELTS SPEAKING PART 3.

I. Kiến thức liên quan

II. Cách trả lời "What kinds of events do people usually celebrate?"

Cách trả lời dạng câu hỏi này đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé:

 • Main idea 1: People celebrate personal events like birthdays, marriage anniversaries and even days of personal achievements like scoring good scores in a test or doing well on a work project. 
  • Supporting idea: 
   • I would say that people are most likely to celebrate their birthdays with their friends and family. 
   • They can celebrate when they achieve something that can make them proud.
  • Example: For example, after winning a badminton tournament in my university, I held a small party.
 • Main idea 2:  People also celebrate festivals like Christmas, New Year and so on (IELTS TUTOR gợi ý cách diễn đạt khác: I guess people also celebrate during some special occasions like Christmas or New Year)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Khoá học ielts speaking online 1 kèm 1 ieltstutor
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK