Cách trả lời"What kind of work will you look for after you graduate?"IELTS SPEAKING PART 1

· Part 1

Bên cạnh hướng dẫn bạn cách PHÂN TÍCH ĐỀ THI THẬT TASK 2 (dạng advantages & disadvantages) NGÀY 04/8/2020 IELTS WRITING GENERAL MÁY TÍNH (kèm bài được sửa hs đi thi), IELTS TUTOR HƯỚNG DẪN Cách trả lời"What kind of work will you look for after you graduate?"

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Từ vựng topic "Work" IELTS

II. Cách trả lời"What kind of work will you look for after you graduate?"

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Main idea: I would prefer to work in a multinational company
  • Supporting idea: This will not only offer me a position related to my academic background but also allows me to work with some of the most world-known brands. >> IELTS TUTOR lưu ý Cách dùng từ"only"tiếng anh
  • Example: 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking