Cách trả lời "What kind of neighborhood do you want to live in?" IELTS SPEAKING PART 1

· Part 1

Bên cạnh hướng dẫn cách PHÂN TÍCH ĐỀ THI THẬT TASK 2 (dạng advantages & disadvantages) NGÀY 04/8/2020 IELTS WRITING GENERAL MÁY TÍNH (kèm bài được sửa hs đi thi), IELTS TUTOR HƯỚNG DẪN Cách trả lời "What kind of neighborhood do you want to live in?'' IELTS SPEAKING PART 1.

I. Kiến thức liên quan

II. Cách trả lời "What kind of neighborhood do you want to live in?"

Cách trả lời dạng câu hỏi này đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE SPEAKING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé:

 • Main idea: I would like to live in the neighborhood with friendly and warm-hearted neighbors. 
  • Supporting idea: 
   • As a saying goes ”close neighbors are better than distant relatives”.
   • If you have some trouble in your life, they will offer their hands immediately to lead you out of the difficulty. >> IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ "trouble" tiếng anh
   • I’d love to live somewhere where the local community organises local events like group dinners or family activities >> IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng từ "local" tiếng anh 
  • Example: 

        Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

        >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

        >> IELTS Intensive Listening

        >> IELTS Intensive Reading

        >> IELTS Intensive Speaking

        Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
        Lý do chọn IELTS TUTOR