Cách trả lời "What kind of customer service do you think is good?" IELTS SPEAKING PART 3

· Part 3

Bên cạnh PHÂN TÍCH ĐỀ THI THẬT TASK 1 (Complaint letter) NGÀY 04/8/2020 IELTS WRITING GENERAL MÁY TÍNH (kèm bài được sửa hs đi thi), IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ thêm Cách trả lời "What kind of customer service do you think is good?" IELTS SPEAKING PART 3.

I. Kiến thức liên quan

II. Cách trả lời "What kind of customer service do you think is good?"

Cách trả lời dạng câu hỏi này đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE SPEAKING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé:

  • Main idea 1: Good customer service means consistently meeting customers’ expectations.
   • Supporting idea: 
    • Consumers increasingly demand an effortless and unified service experience across every touchpoint during every interaction >> IELTS TUTOR lưu ý Cách dùng "across" tiếng anh 
   • Example: As said by McKinsey, consistent customer experience across the entire customer journey increases customer satisfaction and builds trust.
  • Main idea 2:  Good customer service means building relationships with your customers. 
   • Supporting idea: This can mean you have a rapid response time to service requests, respond to all customer feedback (positive or negative), have self-service help documents, and a frictionless process for getting in touch with support. >> IELTS TUTOR lưu ý Cách dùng từ "response" tiếng anh 
   • Example:  

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Khoá học ielts speaking online 1 kèm 1 ieltstutor
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE