Cách trả lời"What is your most favorite flower?"IELTS SPEAKING PART 1

· Part 1

Bên cạnh PHÂN TÍCH ĐỀ THI THẬT TASK 1 (Complaint letter) NGÀY 04/8/2020 IELTS WRITING GENERAL MÁY TÍNH (kèm bài được sửa hs đi thi), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách trả lời"What is your most favorite flower?" IELTS SPEAKING PART 1

1. Câu hỏi Topic Flowers IELTS SPEAKING PART 1

IELTS TUTOR lưu ý:

  1. Why do people in your country buy flowers?/Why do some people like flowers?
  2. What is your most favorite flower?
  3. Do you plant flowers?
  4. When was the last time you bought flowers?
  5. Is there any flower that has special meaning in your country?
  6. What kind of flowers do you know?
  7. Have you planted any flowers?
  8. Have you sent flowers to others?

IELTS TUTOR lưu ý là topic Flower này các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE SPEAKING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR đã có làm qua rồi nên cố gắng mở lại và ôn luyện nhé

2. Từ vựng Topic Flowers

3. Cách trả lời"What is your most favorite flower?"

IELTS TUTOR lưu ý các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE SPEAKING 1 KÈM 1 của IELTSTUTOR nên trả lời theo đúng sở thích thật của mình sẽ dễ nói và dễ triển khai, thông thường nói dối thường sẽ ngập ngừng và khó diễn đạt hơn ảnh hưởng đến điểm fluency trong 4 tiêu chí chấm thi IELTS SPEAKING nhé

Cùng IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • To be honest, flowers are not my cup of tea because i can describe myself as a very realistic person, so to me its a waste of money to buy flowers on special occasions due to the fact that flowers will die very soon. Hmm but to pick the one that i love the most, i would like to go for sunflower simply yellow is my favourite colour. >> IELTS TUTOR lưu ý Cách paraphrase "favourite" tiếng anh

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK