Cách trả lời "What is the most popular social media in Vietnam? Why?" IELTS SPEAKING PART 1

· Part 1

Bên cạnh hướng dẫn cách PHÂN TÍCH ĐỀ THI THẬT TASK 2 (dạng advantages & disadvantages) NGÀY 04/8/2020 IELTS WRITING GENERAL MÁY TÍNH (kèm bài được sửa hs đi thi), IELTS TUTOR HƯỚNG DẪN Cách trả lời "What is the most popular social media in Vietnam? Why?'' IELTS SPEAKING PART 1.

I. Kiến thức liên quan

II. Cách trả lời "What is the most popular social media in Vietnam? Why?"

Cách trả lời dạng câu hỏi này đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE SPEAKING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé:

 • Main idea: Facebook, Facebook messenger and Zalo are the top 5 in both mobile app and social media channels in Vietnam. >> IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ "channel" tiếng anh
  • Supporting idea:
   • Vietnam residents spend an average of 6 hours 30 minutes online every day, including 2 hour 22 minutes on social media channels and 2 hour 09 minutes on videos.
   • Zalo is a Vietnam local social media platform which is the third in the most-used social media platforms in Vietnam. It closely followed by Facebook and YouTube. 
   • Zalo provides messaging, voice call services, shopping, new feeds, Zalo Pay, doctor appointment booking, etc. >> IELTS TUTOR lưu ý Paraphrase "service" tiếng anh
  • Example: 

          Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

          >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

          >> IELTS Intensive Listening

          >> IELTS Intensive Reading

          >> IELTS Intensive Speaking

          Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
          Lý do chọn IELTS TUTOR