Cách trả lời"What is the most popular outdoor activity in your country?"IELTS SPEAKING PART 3

· Part 3

Bên cạnh PHÂN TÍCH ĐỀ THI THẬT TASK 1 (Complaint letter) NGÀY 04/8/2020 IELTS WRITING GENERAL MÁY TÍNH (kèm bài được sửa hs đi thi), IELTS TUTOR cũng hướng dẫn Cách trả lời "What is the most popular outdoor activity in your country?" IELTS SPEAKING PART 3.

I. Kiến thức liên quan

II. Cách trả lời "What is the most popular outdoor activity in your country?"

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Well, it depends >> IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng và Paraphrase từ "depend" 
  • I do think men prefer something more energetic, such as playing basketball, football, extreme sports and similar activities >>  Từ vựng topic Sports nhớ học thêm bài tổng hợp của IELTS TUTOR để lấy từ 
   • Supporting idea: This is because men are generally taller, heavier, stronger, and quicker than women (IELTS TUTOR gợi ý cách diễn đạt khác: men are physically taller, stronger and faster than women)
   • Example:  
  • Yet, women might fancy relaxing activities, including playing badminton, walking or jogging.
   • Supporting idea: Due to the fact that women are more flexible than men (IELTS TUTOR gợi ý cách diễn đạt khác: women are typically more agile than men)
   • Example: 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

 

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK