Cách trả lời"What else people can do to keep fit besides sports?"IELTS SPEAKING PART 3

· Part 3

Bên cạnh PHÂN TÍCH ĐỀ THI THẬT TASK 1 (Complaint letter) NGÀY 04/8/2020 IELTS WRITING GENERAL MÁY TÍNH (kèm bài được sửa hs đi thi), IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ thêm Cách trả lời"What else people can do to keep fit besides sports?"IELTS SPEAKING PART 3

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn:

II. Cách trả lời "What else people can do to keep fit besides sports?"

Cách trả lời dạng câu hỏi này đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé:

 • Main idea 1:  kick bad habits 
  • Supporting idea: 
  • Example: For example, if you use a nicotine vape and your boyfriend does too, you should both quit together.
 • Main idea 2: Get Your Checkups
  • Supporting idea: 
   • Get to your doctor for an annual physical just to make sure everything is as it should be. 
   • Routine health exams can help find problems before they really start and help catch health issues early, when chances for treatment and cure are higher >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách paraphrase từ "problem" tiếng anh
  • Example: 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Khoá học ielts speaking online 1 kèm 1 ieltstutor
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE