Cách trả lời "What do you usually do at your place?" IELTS SPEAKING PART 1

· Part 1

Bên cạnh hướng dẫn cách PHÂN TÍCH ĐỀ THI THẬT TASK 2 (dạng advantages & disadvantages) NGÀY 04/8/2020 IELTS WRITING GENERAL MÁY TÍNH (kèm bài được sửa hs đi thi), IELTS TUTOR HƯỚNG DẪN Cách trả lời "What do you usually do at your place?'' IELTS SPEAKING PART 1.

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn:

II. Cách trả lời "What do you usually do at your place?"

Cách trả lời dạng câu hỏi này đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE SPEAKING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé:

  • Main idea: I’ll spend some me-time there. >> IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ "spend" tiếng anh 
   • Supporting idea: 
    • Generally speaking, I prefer do many favorite things in my bedroom, such as listening to some light music, watching some Hollywood blockbusters and reading several hot novels. (IELTS TUTOR gợi ý cách diễn đạt khác: I study, I chill out by reading, drawing and dancing all by myself)
    • Sometimes I also invite one or two friends to spend time with in order to watch some movies together and tell each other endless stories. >> IELTS TUTOR lưu ý Cách dùng động từ "invite" tiếng anh 
   • Example: 

    Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

    >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

    >> IELTS Intensive Listening

    >> IELTS Intensive Reading

    >> IELTS Intensive Speaking

    Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
    Lý do chọn IELTS TUTOR