Cách trả lời "What do you particularly like about your job?" IELTS SPEAKING PART 1

· Part 1,Cam

Bên cạnh PHÂN TÍCH ĐỀ THI THẬT TASK 2 (dạng advantages & disadvantages) NGÀY 04/8/2020 IELTS WRITING GENERAL MÁY TÍNH (kèm bài được sửa hs đi thi), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách trả lời "What do you particularly like about your job?" IELTS SPEAKING PART 1.

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn:

II. Cách trả lời "What do you particularly like about your job?"

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Lí do yêu thích công việc:
  • Generally, the best thing about my job is…simply/mainly because
   • Xét các lí do sau cùng IELTS TUTOR
    • Boost my personal skills when I can enjoy interacting / communicating / mingling with different types of clients
    • Expand my social network because I may establish a sound relationship in this area >> IELTS TUTOR Phân biệt "ESPECIALLY" & "SPECIALLY" tiếng anh
    • Meet my requirements 
     • Financial security
     • Promotion opportunity 
     • Self-improvement

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Lý do chọn IELTS TUTOR