Cách trả lời "What do people usually buy on the street market?" IELTS SPEAKING PART 1

· Part 1

Bên cạnh hướng dẫn cách PHÂN TÍCH ĐỀ THI THẬT TASK 2 (dạng advantages & disadvantages) NGÀY 04/8/2020 IELTS WRITING GENERAL MÁY TÍNH (kèm bài được sửa hs đi thi), IELTS TUTOR HƯỚNG DẪN Cách trả lời "What do people usually buy on the street market?" IELTS SPEAKING PART 1.

I. Kiến thức liên quan

II. Cách trả lời "What do people usually buy on the street market?"

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Main idea: Street markets sell different kinds of things. >> IELTS TUTOR lưu ý Từ vựng & ideas Topic "market" 
  • Supporting idea: 
   • Different kinds of goods can be sold such as fast food, fruits, vegetables, clothes and many more.
   • I’d say the most common items are fresh fruits and vegetables, maybe even meats or fish as well.
  • Example: 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Lý do chọn IELTS TUTOR