Cách trả lời "What did you do in the evening when you were little? Why?" IELTS SPEAKING PART 1

· Part 1

Bên cạnh hướng dẫn cách PHÂN TÍCH ĐỀ THI THẬT TASK 2 (dạng advantages & disadvantages) NGÀY 04/8/2020 IELTS WRITING GENERAL MÁY TÍNH (kèm bài được sửa hs đi thi), IELTS TUTOR HƯỚNG DẪN Cách trả lời "What did you do in the evening when you were little? Why?" IELTS SPEAKING PART 1.

I. Kiến thức liên quan

II. Cách trả lời "What did you do in the evening when you were little? Why?"

Cách trả lời dạng câu hỏi này đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE SPEAKING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé:

 • Main idea: When I was still a child, most of my evenings revolved around homework.
  • Supporting idea: 
   • I spent at least 2 to 3 hours each night on doing homework. 
   • I guess that would kill the entire night already since I usually went to bed around 9:30pm when I was young. >> IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng từ "around" tiếng anh
  • Example: 

             Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

             >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

             >> IELTS Intensive Listening

             >> IELTS Intensive Reading

             >> IELTS Intensive Speaking

             Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
             Lý do chọn IELTS TUTOR