Cách trả lời "What are the different types of meeting that people often go to?" IELTS SPEAKING PART 3

· Part 3,Cam

Bên cạnh lưu ý Vì sao IELTS Writing Học Mãi vẫn 5.0?, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách trả lời "What are the different types of meeting that people often go to?" IELTS SPEAKING PART 3.

I. Kiến thức liên quan

II. Cách trả lời "What are the different types of meeting that people often go to?"

IELTS TUTOR lưu ý:

Cách trả lời dạng câu hỏi này đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE SPEAKING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé:

 • There are many different types of meetings that individuals may attend in the course of their work or personal life.
 • Main idea 1: Decision-making meetings 
  • Supporting idea: 
  • Example: 
 • Main idea 2: Training sessions
  • Supporting idea: 
   • These meetings are focused on education and professional development. 
   • They may be used to provide new information, update skills, or teach best practices.
  • Example: 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Lý do chọn IELTS TUTOR