Cách trả lời "What are the differences between big weddings and small weddings?​" IELTS SPEAKING PART 3

· Part 3

Bên cạnh PHÂN TÍCH ĐỀ THI THẬT TASK 1 (Complaint letter) NGÀY 04/8/2020 IELTS WRITING GENERAL MÁY TÍNH (kèm bài được sửa hs đi thi), IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ thêm Cách trả lời "What are the differences between big weddings and small weddings?" IELTS SPEAKING PART 3.

I. Kiến thức liên quan

II. Cách trả lời "What are the differences between big weddings and small weddings?"

  IELTS TUTOR lưu ý:

  IELTS TUTOR gợi ý bố cục:

  • Main idea 1:  (Về Number of guests)
   • Supporting idea: It has been widely known that 75 to 150 guests to be a small size wedding, and anything over 150 to be a “large” wedding (IELTS TUTOR gợi ý cách diễn đạt khác: small weddings host less than 75 guests while large weddings have over 100 guests)
   • Example: 
  • Main idea 2:  (Về budget)

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

  >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Intensive Speaking

   

  All Posts
  ×

  Almost done…

  We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

  OK