Cách trả lời "What are some of the ways people can help others in the community? Which is most important?" IELTS SPEAKING PART 3

· Part 3,Cam

Bên cạnh lưu ý Vì sao IELTS Writing Học Mãi vẫn 5.0?, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách trả lời "What are some of the ways people can help others in the community? Which is most important?" IELTS SPEAKING PART 3.

I. Kiến thức liên quan

II. Cách trả lời "What are some of the ways people can help others in the community? Which is most important?"

IELTS TUTOR lưu ý:

Cách trả lời dạng câu hỏi này đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE SPEAKING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé:

  • People can help others in the community in many ways
  • Main idea 1: The most critical one is providing financial support
  • Main idea 2:  People can donate their time and resources to organizations that help others, such as food banks, shelters, or schools.
    • Supporting idea: 
    • Example: 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Lý do chọn IELTS TUTOR