Cách trả lời "Was it mastered recently or when you were young?" IELTS SPEAKING PART 1

· Part 1

Bên cạnh hướng dẫn cách PHÂN TÍCH ĐỀ THI THẬT TASK 2 (dạng advantages & disadvantages) NGÀY 04/8/2020 IELTS WRITING GENERAL MÁY TÍNH (kèm bài được sửa hs đi thi), IELTS TUTOR HƯỚNG DẪN Cách trả lời "Was it mastered recently or when you were young?" IELTS SPEAKING PART 1.

I. Kiến thức liên quan

II. Cách trả lời "Was it mastered recently or when you were young?"

Cách trả lời dạng câu hỏi này đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE SPEAKING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé.

 • Main idea: I don’t think I would ever master it, but I discovered it when I was young >> IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ "master" tiếng anh
  • Supporting idea: 
   • My mom – noticing my passion for drawing – signed me up for painting classes when I was 3. These classes provided me with a real leg up to hone my skill in drawing. 
   • Regarding my arithmetic ability, I have to say that it comes pretty naturally to me since I’ve never taken any classes for mental calculations. >> IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng từ "since" tiếng anh 
  • Example: 

        Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

        >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

        >> IELTS Intensive Listening

        >> IELTS Intensive Reading

        >> IELTS Intensive Speaking

        Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
        Lý do chọn IELTS TUTOR