Cách trả lời "Tell me about the most important festival in your country." IELTS SPEAKING PART 1

· Part 1,Cam

Bên cạnh hướng dẫn CÓ NÊN TIN VÀO ĐOÁN ĐỀ IELTS KHÔNG?, IELTS TUTOR HƯỚNG DẪN Cách trả lời "Tell me about the most important festival in your country." IELTS SPEAKING PART 1.

I. Kiến thức liên quan

II. Cách trả lời "Tell me about the most important festival in your country."

IELTS TUTOR lưu ý:

  • The Vietnamese New Yer or Tet is a very important event to all Vietnamese families (IELTS TUTOR gợi ý cách diễn đạt khác: One of the most important festivals in my country as well as other Asian countries is Tet, the Lunar New Year Festival) >> IELTS TUTOR tổng hợp TỪ VỰNG TẾT NGUYÊN ĐÁN
  • Main idea: it holds significant meaning as it’s the time when the old year is over and the new year is celebrated.
    • Supporting idea:
    • Example:

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Lý do chọn IELTS TUTOR