Cách trả lời"Should people be paid more if they work overtime?"IELTS SPEAKING PART 1

· Part 1

Bên cạnh hướng dẫn cách PHÂN TÍCH ĐỀ THI THẬT TASK 2 (dạng advantages & disadvantages) NGÀY 04/8/2020 IELTS WRITING GENERAL MÁY TÍNH (kèm bài được sửa hs đi thi), IELTS TUTOR cũng hướng dẫn Cách trả lời "Should people be paid more if they work overtime?" IELTS SPEAKING PART 1.

I. Kiến thức liên quan

II. Cách trả lời "Should people be paid more if they work overtime?"

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Main idea: Yes - Often an employer will pay staff who work anti-social hours a higher wage than those who work normal office hours >> IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng THOSE đứng trước WHO tiếng anh
    • Supporting idea: This is because working longer hours places a strain on the health of individuals and limits their ability to fully participate in the life of their family and community. 
    • Example: 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking