Cách trả lời "On what occasions do people like to make friends?" IELTS SPEAKING PART 3

· Part 3

Bên cạnh PHÂN TÍCH ĐỀ THI THẬT TASK 1 (Complaint letter) NGÀY 04/8/2020 IELTS WRITING GENERAL MÁY TÍNH (kèm bài được sửa hs đi thi), IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ thêm Cách trả lời "On what occasions do people like to make friends?" IELTS SPEAKING PART 3.

I. Kiến thức liên quan

II. Cách trả lời "On what occasions do people like to make friends?

Cách trả lời dạng câu hỏi này đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé:

  • Main idea 1: Probably, the best time to get new friends is your school and university years. 
    • Supporting idea: 
    • Example: Students can make friends attending hobby classes or join online groups that share their interests.
  • Main idea 2: People tend to make friends when they participate in some important events, like sports games, weddings or seminars >> IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ "participate" tiếng anh 
    • Supporting idea: It is easy for them to know someone who has similar hobbies or work experience.
    • Example: 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Khoá học ielts speaking online 1 kèm 1 ieltstutor
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE