Cách trả lời "Is your country changing rapidly?/How is your country changing?" IELTS SPEAKING PART 3

· Part 3

Bên cạnh PHÂN TÍCH ĐỀ THI THẬT TASK 1 (Complaint letter) NGÀY 04/8/2020 IELTS WRITING GENERAL MÁY TÍNH (kèm bài được sửa hs đi thi), IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ thêm Cách trả lời "Is your country changing rapidly?/How is your country changing?" IELTS SPEAKING PART 3.

I. Kiến thức liên quan

II. Cách trả lời "Is your country changing rapidly?/How is your country changing?"

Cách trả lời dạng câu hỏi này đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE SPEAKING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé:

 • Actually, technological breakthroughs lead to the radical change in Vietnamese society. 
 • Main idea 1: many great inventions such as washing machine, dishwasher or vacuum cleaner greatly reduces burden on doing household chores among people. >> IELTS TUTOR lưu ý Từ vựng & ideas topic "invention"
  • Supporting idea: 
  • Example: 
 • Main idea 2: electronic gadgets such as computers, smart phones, laptops…. enable individuals to communicate more quickly and conveniently than ever. >> IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ "enable" tiếng anh 
  • Supporting idea: Technological progress allows for the more efficient production of more and better goods and services, which is what prosperity depends on.
  • Example: 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Khoá học ielts speaking online 1 kèm 1 ieltstutor
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE