Cách trả lời"Is there any bird that has a special meaning in your country?"IELTS SPEAKING PART 1

· Part 1

Bên cạnh hướng dẫn bạn cách PHÂN TÍCH ĐỀ THI THẬT TASK 2 (dạng advantages & disadvantages) NGÀY 04/8/2020 IELTS WRITING GENERAL MÁY TÍNH (kèm bài được sửa hs đi thi), IELTS TUTOR HƯỚNG DẪN Cách trả lời"Is there any bird that has a special meaning in your country?"

I. Kiến thức liên quan

II. Cách trả lời"Is there any bird that has a special meaning in your country?"

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Cách trả lời dễ nhất của dạng câu hỏi cụ thể có trình bày quan điểm là thí sinh NÊU LÍ DO theo bố cục Main idea >> Supporting idea >> Example 
 • Vì part 1 độ dài trả lời tầm 2-3 câu, tốt nhất là 2 câu nên sẽ linh động hoặc có supporting idea hoặc example, chỉ trong trường hợp nào có quá nhiều ý thì mới nêu cả Supporting idea + Example 

Tham khảo câu trả lời sau cùng IELTS TUTOR:

 • Nếu chọn pheonix (chim phượng hoàng)
  • Main idea: phoenixes are typical mythological birds of Vietnam that reign over all other birds.  
  • Supporting idea:  In Vietnamese culture, It is a symbol of high virtue and grace and also represent power sent from the heavens to the Empress  (IELTS TUTOR gợi ý cách diễn đạt khác: If phoenixes are used to decorate a house, they symbolize that loyalty and honesty are in the people that live there)
  • Example: 
 • Nếu chọn Pigeon (chim bồ câu)
  • Main idea: Pigeons are very common domesticated birds in Vietnam and they can be seen everywhere, but mostly in public square or park.>> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)
  • Supporting idea: In fact, in our country, pigeons have made contributions of considerable importance to humanity, especially in times of war, which has been put to use by making them messengers.
  • Example: 
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE