Cách trả lời "Is life convenient around your place?" IELTS SPEAKING PART 1

· Part 1

Bên cạnh hướng dẫn cách PHÂN TÍCH ĐỀ THI THẬT TASK 2 (dạng advantages & disadvantages) NGÀY 04/8/2020 IELTS WRITING GENERAL MÁY TÍNH (kèm bài được sửa hs đi thi), IELTS TUTOR HƯỚNG DẪN Cách trả lời "Is life convenient around your place?'' IELTS SPEAKING PART 1.

I. Kiến thức liên quan

II. Cách trả lời "Is life convenient around your place?"

Cách trả lời dạng câu hỏi này đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE SPEAKING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé:

 • Main idea: My house is huge with separate rooms, each of which has its own bathroom so it's really convenient and private. >> IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ "separate" tiếng anh 
  • Supporting idea: 
   • All the life facilities are well-equipped, which can satisfy my almost each requirement.
  • Example: 

                     Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

                     >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

                     >> IELTS Intensive Listening

                     >> IELTS Intensive Reading

                     >> IELTS Intensive Speaking

                     Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
                     Lý do chọn IELTS TUTOR