Cách trả lời "Is it necessary for adults to learn new things?" IELTS SPEAKING PART 3

· Part 3

Bên cạnh PHÂN TÍCH ĐỀ THI THẬT TASK 1 (Complaint letter) NGÀY 04/8/2020 IELTS WRITING GENERAL MÁY TÍNH (kèm bài được sửa hs đi thi), IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ thêm Cách trả lời Is it necessary for adults to learn new things? IELTS SPEAKING PART 3.

I. Kiến thức liên quan

II. Cách trả lời "Is it necessary for adults to learn new things?"

Cách trả lời dạng câu hỏi này đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE SPEAKING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé:

    • Main idea 1: Learning keeps adults’ brains active >> IELTS TUTOR lưu ý Cách dùng động từ "keep" tiếng anh 
      • Supporting idea: It can improve their memory and how their brain processes information.
      • Example: 
    • Main idea 2: Lifelong learning helps what they know stay relevant, which makes them remain resilient in their roles  (IELTS TUTOR gợi ý cách diễn đạt khác: To function well in a rapidly changing world, they need to learn new things to remain functional)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Khoá học ielts speaking online 1 kèm 1 ieltstutor
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE