Cách trả lời "Is it important to like the people you study/work with? [Why?/Why not?]" IELTS SPEAKING PART 1

· Part 1,Cam

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách trả lời "Is it important to like the people you study/work with? [Why?/Why not?]" IELTS SPEAKING PART 1.

I. Kiến thức liên quan

II. Cách trả lời "Is it important to like the people you study/work with? [Why?/Why not?]"

IELTS TUTOR lưu ý:

Cách trả lời dạng câu hỏi này đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE SPEAKING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé:

 • Main idea: Yes - how people feel about their co-workers affects their job satisfaction. 
  • Supporting idea: 
   • Satisfaction with co-workers not only affected overall job satisfaction, but it also affected daily satisfaction with life. >> IELTS TUTOR lưu ý Paraphrase từ "Affect" IELTS
   • If you like the people you work with, you are more likely to be satisfied with your job, and ultimately more satisfied with your life.
  • Example: 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Lý do chọn IELTS TUTOR