Cách trả lời "Is it good for people to be unhappy? Why?" IELTS SPEAKING PART 3

· Part 3

Bên cạnh PHÂN TÍCH ĐỀ THI THẬT TASK 1 (Complaint letter) NGÀY 04/8/2020 IELTS WRITING GENERAL MÁY TÍNH (kèm bài được sửa hs đi thi), IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ thêm Cách trả lời "Is it good for people to be unhappy? Why?" IELTS SPEAKING PART 3.

I. Kiến thức liên quan

II. Cách trả lời "Is it good for people to be unhappy? Why?"

Cách trả lời dạng câu hỏi này đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé:

 • Yes 
 • Main idea 1: Sadness is part of the ups and downs of life
 • Main idea 2: Feeling sad can prompt you to make choices that improve your life.
  • Supporting idea: 
   • Sadness can slow you down, and make you really think about your life, your feelings and the people around you. >> IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng Really tiếng anh
   • It can help you keep sight of your relationships and dreams.
   • In other words, being sad doesn’t mean you are not coping with a situation. 
   • Rather, it helps you come to terms with that situation and move on. It is an important emotion that can help you adapt, accept, focus, persevere and grow.
  • Example: 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Khoá học ielts speaking online 1 kèm 1 ieltstutor
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE